Еко Балкан Фолк Фест - World Environment Day

2016. Десетото издание на Международния фестивал "Еко Балкан Фолк Фест" е посветен на Световния ден за опазване на околната среда - 5 юни (World Environment Day).
      През всяка година на Фестивала се определя тема за състезание. Темите са свързане с екологията. До момента темите са били „Пламък", „Цветя", „Животни", „Вятър", „Дъжд" … , за минала година е избрана кампания за опазване на околната среда под названието „Зелено – танцувай зелено",а за този фестивал вър Варна сме придобили и Certificate of Appreciation 2015 от World Environment Day

Стартирал като 'Балкански фестивал', много бързо прераства в световен с участия на повече от 30 държави от цял свят. Фестивалът е регистриран от УН (United nations environment programme), а нашата web страница се намира на сайта УН:  http://www.unep.org/wed/activities/activity.asp?activityID=362404  .

Всяка година фестивалът се провежда под мотото на различни екологични кампании – тази година кампанията е на тема „Природа"– "Nature". Празнуваме най-големия ден за положителни действия, насочени към опазване на околната среда!

Световният ден на околната среда е основното средство на ООН за насърчаване на осведомеността в световен мащаб и за действие за опазване на околната среда. През годините той е нарастнал до широка, глобална платформа за работа с обществеността, която се празнува в над 100 страни. Той също така служи като "ден на хората". Фестивалът има за цел популяризиране на съответния град, в който се провежда и развитие на културния и екологически туризъм.

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info